Pobierz | Wniosek o realizację praw

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI LKQ

Ostatnia aktualizacja: 2 listopada 2022 r.

Firma LKQ Corporation i jej podmioty stowarzyszone z powagą podchodzą do Państwa obaw dotyczących prywatności oraz przysługujących Państwu praw do informacji, w jaki sposób Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane. Odniesienia w niniejszej Informacji o ochronie prywatności („Informacja”) do „LKQ”, „my”, „nas” i „nasz” to odniesienia do podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie Państwa danych osobowych, który zasadniczo jest tym podmiotem, który pozyskuje Państwa dane osobowe. 

Niniejsza Informacja dotyczy danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem naszych witryn internetowych, aplikacji mobilnych, stron mediów społecznościowych i metod gromadzenia danych w trybie offline, które odnoszą się do niniejszej Informacji (łącznie „Usługi”).

Niniejsza Informacja opisuje, w jaki sposób Usługi zbierają od Państwa informacje, jakie rodzaje informacji są gromadzone, w jaki sposób możemy wykorzystywać dane osobowe, komu możemy je udostępniać, jakie środki podejmujemy w celu ochrony uzyskanych przez nas danych osobowych, w jaki sposób mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz w jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować w sprawie naszych praktyk w zakresie prywatności.   

Usługi mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych i funkcji podmiotów zewnętrznych lub zawierać pliki cookie podmiotów zewnętrznych, które nie są naszą własnością, ani nie są przez nas kontrolowane. Proszę zapoznać się z informacjami o ochronie prywatności poszczególnych stron trzecich, aby zapoznać się z ich praktykami w zakresie ochrony prywatności.  Mogą Państwo również dokonać wyborów dotyczących plików cookie stron trzecich za pomocą naszego Narzędzia do zarządzania zgodami na pliki cookie, klikając ikonę Plików cookie na dole odwiedzanej strony internetowej LKQ.

Korzystając z Usług, potwierdzają Państwo, że przeczytali Państwo i zrozumieli warunki niniejszej Informacji. Prosimy o pełne zapoznanie się z niniejszą Informacją przed skorzystaniem z Usług lub przesłaniem nam informacji. 

Spis treści

 1. Gromadzone przez nas dane osobowe
 2. W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?
 3. Pliki cookie i podobne technologie
 4. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?
 5. W jaki sposób udostępniamy informacje?
 6. Przesyłanie danych
 7. Jak chronimy dane osobowe?
 8. Prawa, które Państwu przysługują
 9. Przechowywanie danych
 10. Dodatkowe informacje
 11. Jak się z nami skontaktować?

 

 1. GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

W związku ze świadczeniem i ulepszaniem Usług możemy gromadzić określone dane osobowe na Państwa temat.  Mówiąc dokładniej, poniżej wymieniono kategorie danych osobowych, które mogliśmy zgromadzić na Państwa temat w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

  • dane kontaktowe Państwa lub innych osób (np. dyrektorów w Państwa firmie), w tym imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, numer telefonu i faksu, adres e-mail i adres pocztowy;
  • informacje wykorzystywane do utworzenia konta online (takie jak nazwa użytkownika, hasło, ulubiony sklep oraz pytanie zabezpieczające i odpowiedź);
  • gromadzimy i przechowujemy informacje, które Państwo i inni użytkownicy podają podczas korzystania przez Państwa z Usług i interakcji z nimi (takie jak lokalizacje Państwa ulubionych sklepów, oddział lub informacje o Państwa pojeździe);
  • historia zakupów i obsługi klienta;
  • informacje finansowe i podatkowe, w tym imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, dane karty płatniczej (tj. numer karty, data ważności i kod bezpieczeństwa), informacje związane z podatkami (np. numer identyfikacji podatkowej firmy i numer identyfikacji VAT), weryfikacja kredytowa i dane rachunku bankowego;
  • dane lokalizacyjne (tj. dane pochodzące z adresu IP, takie jak kraj i kod pocztowy);
  • dokładne dane geolokalizacyjne, w odniesieniu do których, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy, wystosujemy odpowiednie powiadomienie i możliwość wyboru;
  • dane dotyczące użytkowania, w tym szczegóły dotyczące przeglądarki (takie jak typ, wersja, język); systemu operacyjnego i interfejsu; witryna internetowa, z której zostali Państwo do nas odesłani (adres URL strony odsyłającej ); strona internetowa (strony internetowe), które odwiedzają Państwo w ramach naszej witryny internetowej; daty i godziny uzyskania dostępu do naszej witryny internetowej i różnice dotyczące stref czasowych; status dostępu/kod statusu HTTP; ilości przekazywanych danych; adres protokołu internetowego (IP) oraz informacje gromadzone za pomocą plików cookie;
  • dane związane z korespondencją, takie jak wiadomości e-mail, teksty, listy lub odpowiedzi na ankiety i kwestionariusze; informacje przekazywane nam przez Państwa telefonicznie lub za pośrednictwem czatu na żywo; lub Państwa opinia na temat Państwa doświadczeń w zakresie korzystania z Usług lub placówek LKQ;
  • inne dane osobowe (tj. data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, wiek).

Należy pamiętać, że przekazanie nam danych osobowych jest z Państwa strony dobrowolne. Jeśli zdecydują się Państwo nie podawać nam określonych informacji, możemy nie być w stanie zaoferować Państwu określonych produktów i usług, a Państwo z kolei mogą nie mieć dostępu do określonych funkcji Usług.

 1. W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe gromadzimy na kilka sposobów:

  1. Informacje, które nam Państwo przekazują.

Gromadzimy informacje, które Państwo sami nam pragną udostępnić, na przykład, gdy subskrybują Państwo biuletyn, wypełniają ankietę lub formularz, rejestrują się w celu uzyskania gwarancji na produkt, rejestrują się w programie lojalnościowym, tworzą konto, aby uzyskać dostęp do Usług, odwiedzają nasze sklepy, uczestniczą w jednym z naszych wydarzeń, biorą udział w konkursie lub loterii, składają zamówienie, wystawiają opinie lub recenzje, kontaktują się z działem obsługi klienta lub dokonują zakupu.  

 

  1. Informacje uzyskane podczas korzystania z Usług.

Podczas korzystania przez Państwa z usług gromadzimy od Państwa określone informacje, takie jak dane dotyczące użytkowania i dane lokalizacyjne (tj. dane pochodzące z Państwa adresu IP dotyczące kraju i kodu pocztowego).  Możemy również gromadzić ogólne informacje o sieci i dane zagregowane dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z Usług w celu oceny i poprawy funkcjonalności Usług.

 

  1. Informacje przekazywane przez osoby trzecie. 

Możemy pozyskiwać dane na Państwa temat od podmiotów zewnętrznych, które pomagają nam świadczyć Państwu Usługi.  Możemy na przykład uzyskać informacje o Państwa zamówieniu lub zwrocie produktu od naszych partnerów realizujących zamówienia i dostarczających, a także od warsztatów, które obsługują Państwa pojazdy, i mogą zapewnić serwis pojazdu i informacje o naprawach.  W przypadku przeprowadzania przez nas weryfikacji kredytowej możemy również pozyskiwać dane na Państwa temat od zewnętrznych agencji informacji kredytowej. W takich przypadkach należy zapoznać się z informacją o ochronie prywatności odpowiedniej strony trzeciej, aby zrozumieć, w jaki sposób przetwarza ona Państwa dane osobowe.

 

W związku z usługami korzystamy również z usług analityki internetowej podmiotów zewnętrznych, które to usługi wykorzystują pliki cookie i podobne technologie do gromadzenia danych (takich jak adresy IP) w celu oceny korzystania z Usług i interakcji z nimi.  Aby dowiedzieć się więcej na temat tych narzędzi analitycznych i sposobu wyrażenia zgody/rezygnacji, należy kliknąć ikonę zarządzania zgodą na pliki cookie na dole odwiedzanej strony internetowej LKQ.

 

 1. PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

Podobnie jak większość firm LKQ wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie („pliki cookie”) w ramach Usługi w celu personalizacji i poprawy komfortu korzystania z naszej Usługi. Zarówno my, jak i strony trzecie, z którymi współpracujemy (w tym Google Analytics), możemy wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne, piksele śledzące, błędy w sieci, skrypty, tagi i inne podobne technologie (łącznie „Pliki cookie”) do rejestrowania informacji o aktywności użytkownika w naszych witrynach internetowych i witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych, które Państwo odwiedzają. 

  1. Pliki cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany na urządzeniu w celu prowadzenia dokumentacji. Pliki cookie rejestrują informacje o Państwa aktywnościach podczas korzystania z witryn internetowych i „zapamiętują” Państwa w celu szybszego wczytywania przy kolejnych wizytach. Niektóre pliki cookie pozostaną na Państwa urządzeniu aż do momentu ich usunięcia. Inne, takie jak pliki cookie identyfikatora sesji, wygasają po zamknięciu przeglądarki. Mogą Państwo ustawić ustawienia urządzenia tak, aby spróbować odrzucić pliki cookie, ale może to wpłynąć na funkcjonalność Usług.  Informacje gromadzone przez pliki cookie mogą obejmować między innymi: adres IP, typ i język przeglądarki, typ urządzenia, identyfikatory urządzeń, inne informacje o urządzeniu i oprogramowaniu (takie jak informacje o konfiguracji urządzenia i innych aplikacjach), aplikacje, do których mają Państwo dostęp, informacje dotyczące wyszukiwania i przeglądania, informacje o korzystaniu z Internetu, strony odsyłające/wyjściowe i adresy URL, historię innych przeglądarek, typ platformy, liczba kliknięć, strony docelowe, informacje o plikach cookie, strony, o które Państwo prosili i które przeglądali, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach oraz datę i godzinę każdego wysłanego zapytania.

 

  1. Piksele śledzące. Piksele śledzące (zwane sygnałami nawigacyjnymi) to niewielkie grafiki z unikalnym identyfikatorem, które służą do śledzenia ruchów użytkowników w Internecie. W przeciwieństwie do plików cookie, które są przechowywane na dysku twardym komputera, piksele to małe elementy graficzne, które są osadzone w niewidoczny sposób na stronach internetowych lub w wiadomościach e-mail opartych na HTML. Nie kontrolujemy wykorzystywania pikseli śledzących przez strony trzecie.

 

  1. Dokonywanie wyborów dotyczących plików cookie. Z wyjątkiem plików cookie, które są niezbędne do działania odwiedzanej witryny internetowej, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą Państwo akceptować.  Aby wyświetlić pliki cookie używane na odwiedzanej stronie LKQ i dokonać wyborów dotyczących tych plików cookie, proszę kliknąć ikonę zarządzania zgodą na pliki cookie u dołu tej strony.  Odmowa akceptacji plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji dostępnych w Usługach.
  2. Udostępnianie narzędzi. Aby zwiększyć komfort korzystania z Usług, czasami osadzamy treści i narzędzia do udostępniania z innych witryn stron trzecich, takich jak przyciski „polubienia” z witryn portali społecznościowych; te witryny stron trzecich mogą również umieszczać pliki cookie na urządzeniu użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp. Firma LKQ nie kontroluje umieszczania ani dostępu do plików cookie należących do podmiotów zewnętrznych.  Proszę zapoznać się z informacjami o ochronie prywatności poszczególnych stron trzecich, aby zapoznać się z ich praktykami.
  3. Google Analytics. Firma Google, zewnętrzny dostawca usług analitycznych, gromadzi informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej i użytkowników Usług. Firma Google może wykorzystywać pliki cookie i piksele śledzące do gromadzenia informacji o użytkowaniu od użytkowników odwiedzających Usługi, w tym informacji o stronach, na których użytkownicy wchodzą do Usług i wychodzą z nich, stronach, które użytkownicy przeglądają w Usługach, czasie spędzonym na każdej stronie, wersji przeglądarki, systemie operacyjnym, adresie protokołu internetowego oraz danych geolokalizacyjnych. Technologie te umożliwiają Google rozpoznanie użytkownika, gdy użytkownik odwiedza Usługi i gdy odwiedza inne witryny internetowe. Firma Google agreguje informacje gromadzone z Usług i innych witryn internetowych oraz udostępnia nam i innym operatorom witryn informacje zbiorcze, w tym między innymi przedział wiekowy, płeć, regiony geograficzne, ogólne zainteresowania i szczegóły dotyczące urządzeń używanych do odwiedzania witryn internetowych i kupowania pozycji. Aby uzyskać więcej informacji na temat metod gromadzenia i wykorzystywania informacji przez Google, należy zapoznać się z Polityką prywatności Google, odwiedzając następujące łącze: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.  W przypadku chęci rezygnacji ze śledzenia przez Google Analytics prosimy odwiedzić poniższe łącze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  Mogą Państwo również dokonać wyborów dotyczących Google Analytics, klikając ikonę zarządzania zgodami na pliki cookie na dole odwiedzanej strony internetowej firmy LKQ.
  4. Informacje o poleceniu „Nie śledź”. Jak omówiono powyżej, ponieważ zarówno my, jak i nasi zewnętrzni usługodawcy automatycznie zbieramy informacje o korzystaniu z usług za pomocą plików cookie, wybranie polecenia „Nie śledź” dostępnego z poziomu przeglądarki użytkownika może nie mieć żadnego wpływu na gromadzenie przez nas automatycznie zbieranych informacji. Jednym ze sposobów na „rezygnację” z gromadzenia wszelkich informacji za pomocą plików cookie i niektórych (ale nie wszystkich) innych technologii śledzenia jest aktywne zarządzanie ustawieniami przeglądarki użytkownika w celu usunięcia i wyłączenia plików cookie oraz innych narzędzi śledzących/nagrywających. Zapewnienie, że polecenie „Nie śledź” będzie działać zgodnie z Państwa życzeniami może być trudne, a nawet niemożliwe. Podając przeglądarki jako przykład – nie wszystkie technologie śledzenia mogą być kontrolowane przez przeglądarki; unikalne aspekty przeglądarki mogą być rozpoznawalne, nawet jeśli wyłączą Państwo technologię śledzenia; nie wszystkie ustawienia muszą być trwałe lub skuteczne; nawet jeśli ustawienie jest skuteczne w jednym celu, dane nadal mogą być zbierane dla innego; i nawet jeśli jedna strona internetowa zauważy sygnał „Nie śledź”, ta strona internetowa zwykle nie będzie w stanie kontrolować innych stron internetowych.  Ponadto, jeśli wybiorą Państwo opcję „Nie śledź” lub wyłączą pliki cookie na swoim urządzeniu, Usługi mogą nie działać prawidłowo.
 1. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej informacji i z wyjątkiem chwili gromadzenia informacji nie sprzedajemy ani nie ujawniamy danych osobowych na Państwa temat. Możemy wykorzystywać uzyskane przez nas dane osobowe do następujących celów:

  1. dostarczanie i zarządzanie naszymi produktami i usługami;
  2. przetwarzanie i realizacja zamówień oraz informowanie użytkownika o statusie zamówienia;
  3. komunikacja i zarządzanie naszymi produktami, usługami, wydarzeniami, programami i promocjami (np. poprzez wysyłanie alertów, materiałów promocyjnych, biuletynów i innych komunikatów marketingowych);
  4. prowadzenie i obsługa ankiet, loterii, konkursów, grup fokusowych i inicjatyw związanych z badaniami rynku;
  5. przeprowadzanie analiz danych (takich jak badania rynku, analiza trendów, analiza finansowa i segmentacja klientów);
  6. zapewnianie obsługi klienta;
  7. przetwarzanie, ocena i odpowiadanie na prośby, zapytania i wnioski;
  8. tworzenie konta, zarządzanie nim i komunikowanie się z nim w związku z nim (w tym wszelkie zakupy i płatności);
  9. świadczenie usług dla inwestorów;
  10. prowadzenie działań marketingowych i sprzedażowych (w tym generowanie potencjalnych klientów, realizacja potencjalnych klientów marketingowych, prowadzenie badań rynkowych, określanie skuteczności naszych kampanii reklamowych i marketingowych oraz zarządzanie nimi, a także zarządzanie naszą marką);
  11. prowadzenie, ocena i doskonalenie naszej działalności (np. poprzez zarządzanie, ulepszanie i usprawnianie naszych produktów i usług; opracowywanie nowych produktów i usług; zarządzanie naszą komunikacją i relacjami z klientami; przeprowadzanie czynności księgowych, audytowych, rozliczeniowych, uzgadniających i windykacyjnych);
  12. weryfikacja tożsamości użytkownika i ochrona przed oszustwami i innymi niezgodnymi z prawem działaniami, nieuprawnionymi transakcjami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami oraz zapobieganie im, a także zarządzanie narażeniem na ryzyko i jakością;
  13. prowadzenie dochodzeń oraz przestrzeganie i egzekwowanie obowiązujących wymogów prawnych, odpowiednich standardów branżowych, zobowiązań umownych oraz naszych polityk i warunków; oraz
  14. utrzymywanie i zwiększanie bezpieczeństwa naszych produktów, usług, zasobów informatycznych i pracowników.

Możemy anonimizować lub agregować dane osobowe i wykorzystywać je w celach opisanych powyżej oraz w innych celach w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Możemy również wykorzystywać dane osobowe do dodatkowych celów, które określimy w momencie gromadzenia danych. W zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo uzyskamy Państwa zgodę na takie dodatkowe zastosowania.

Jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, uzyskamy także Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę LKQ w sposób opisany powyżej będzie zazwyczaj jedno z następujących: (1) Państwa zgoda; (2) realizacja umowy zawartej z Państwem lub inną odpowiednią stroną; (3) nasz uzasadniony interes biznesowy (np. zarządzanie naszą działalnością i ulepszanie usług); lub (4) przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych.

 1. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE?

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe odbiorcom (wewnętrznym i zewnętrznym) w celach przetwarzania opisanych powyżej.

  1. Wewnątrz LKQ: W zależności od kategorii danych osobowych i celów, dla których dane te zostały zebrane, mogą je otrzymać różne wewnętrzne działy LKQ (na przykład nasz dział IT może mieć dostęp do danych dotyczących użytkowania; nasze działy sprzedaży mogą mieć dostęp do danych dotyczących konta i zamówienia). Ponadto inne działy LKQ, takie jak dział prawny, dział finansowy lub audyt wewnętrzny, mogą mieć w razie potrzeby dostęp do określonych danych osobowych na Państwa temat.

 

  1. Udostępnianie innym użytkownikom. Usługi mogą umożliwiać użytkownikom łączenie się i komunikowanie się z innymi, na przykład za pośrednictwem tablicy ogłoszeń. Jeśli korzystają Państwo z jakichkolwiek funkcji komunikacyjnych, inni użytkownicy Usług mogą mieć możliwość przeglądania Państwa informacji profilowych oraz Państwa wiadomości zamieszczanych w ramach Usług. 
  2. Usługodawcy. Korzystamy z usług stron trzecich, które pomagają nam w świadczeniu i ulepszaniu Usług (np. dostawców usług hostingowych, dostawców usług e-commerce i dostawców usług analitycznych). Możemy przekazywać tym podmiotom zewnętrznym gromadzone przez nas informacje oraz gromadzić informacje od Państwa i na temat korzystania przez Państwa z Usług. Przetwarzanie przez te strony trzecie będzie, o ile nie zaznaczono inaczej w niniejszej Informacji, podlegać umowie wymagającej od nich przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia usług wyłącznie w imieniu LKQ, w tym prowadzenia lub serwisowania kont, świadczenia obsługi klienta, przetwarzania lub realizacji zamówień i transakcji, weryfikowania informacji o kliencie, przetwarzania płatności, finansowania, świadczenia usług reklamowych lub marketingowych, świadczenia usług analitycznych lub świadczenia podobnych usług w imieniu LKQ.
  3. Niewypłacalność i zmiany w przedsiębiorstwie. Jeśli kiedykolwiek ogłosimy upadłość lub zaangażujemy się w transformację biznesową, taką jak fuzja lub wspólne przedsięwzięcie z inną firmą, lub jeśli nabędziemy, sprzedamy lub poddamy reorganizacji całość lub część Usług bądź naszej działalności, aktywów bądź firmy lub aktywów naszych podmiotów stowarzyszonych, możemy ujawnić dane osobowe użytkownika, w tym potencjalnym lub rzeczywistym nabywcom w związku z jedną z tych transakcji.
  4. Organy regulacyjne, władze i inne strony trzecie. Możemy również przekazywać Państwa dane osobowe agencjom rządowym i organom regulacyjnym (np. organom podatkowym), sądom, organom rządowym i niezależnym doradcom zewnętrznym działającym w charakterze administratorów (np. prawnikom, księgowym, audytorom itp.) zgodnie z obowiązującym prawem.
  5. Warsztaty. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe warsztatom, które obsługują Państwa pojazd lub świadczą na Państwa rzecz usługi, na przykład w celu realizacji umowy pomiędzy Państwem a warsztatem. Prosimy zapoznać się z informacją o ochronie prywatności odpowiedniej strony trzeciej, aby zrozumieć, w jaki sposób obsługuje i przetwarza ona Państwa dane osobowe.
  6. Dostawcy. Możemy udostępniać niektóre dane osobowe naszym dostawcom, na przykład w związku z określonymi premiami dla klientów lub programami motywacyjnymi, jeśli jest to konieczne do prowadzenia tych programów.
  7. Platformy mediów społecznościowych stron trzecich. Możemy udostępniać określone dane osobowe stronom trzecim, takim jak platformy mediów społecznościowych, jeśli jest to niezbędne dla funkcji włączonych do naszych Usług, które są dostarczane przez takie strony trzecie. Prosimy zapoznać się z informacją o ochronie prywatności odpowiedniej strony trzeciej, aby zrozumieć, w jaki sposób obsługuje i przetwarza ona Państwa dane osobowe.
 1. PRZESYŁANIE DANYCH

Możemy przekazywać gromadzone przez nas dane osobowe i przechowywać takie informacje poza krajem, w którym zostały one przekazane. Obowiązujące w takich krajach przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów mających zastosowanie w kraju, w którym dane zostały zgromadzone. W takim przypadku podejmiemy niezbędne środki w celu zapewnienia, że każdy poszczególny przekaz danych jest odpowiednio chroniony zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym decyzjami dotyczącymi adekwatności, odpowiednimi traktatami rządowymi i Standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

 1. JAK CHRONIMY DANE OSOBOWE?

Celem zapewnienia ochrony przed niezgodnym z prawem lub nieupoważnionym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, wykorzystaniem lub ujawnieniem bądź też uzyskaniem dostępu do danych osobowych przekazywanych nam za pośrednictwem Usług, korzystamy z administracyjnych, technicznych i fizycznych środków bezpieczeństwa, zgodnych z wymogami prawa.

 1. PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ

Jeśli posiadają Państwo u nas konto i pragną zaktualizować swoje dane osobowe związane ze swoim kontem, mogą Państwo wprowadzić zmiany w częściach „Mój profil” lub „Ustawienia” Usług.  Oprócz wprowadzania zmian w dowolnym momencie mogą Państwo zakwestionować dokładność lub kompletność swoich danych osobowych znajdujących się w naszej dokumentacji. Jeśli z powodzeniem wykażą Państwo, że Państwa dane znajdujące się w naszej dokumentacji są niedokładne lub niekompletne, zaktualizujemy je zgodnie z wymaganiami. W stosownych przypadkach przekażemy zaktualizowane informacje osobom trzecim mającym dostęp do Państwa danych osobowych.

Jeśli pragną Państwo zamknąć swoje Konto, zażądać dostępu lub poprawienia swoich danych osobowych (w przypadkach innych niż korekty, które mogą Państwo wprowadzić w części „Mój profil” lub „Ustawienia” w Usługach), prosimy o kontakt za pomocą funkcji „Kontakt” w Usługach. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były udostępniane lub przechowywane w sposób opisany w niniejszej Informacji, nie powinni Państwo uzyskiwać dostępu do Konta w Usługach, korzystać z niego ani rejestrować go w ramach Usług.

W zakresie przewidzianym przez prawo obowiązujące w Państwa jurysdykcji mogą przysługiwać Państwu również następujące prawa:

  1. Prawo do wycofania zgody.  Jeśli wyrazili Państwo zgodę na określone rodzaje działań związanych z przetwarzaniem (w szczególności na otrzymywanie określonych bezpośrednich komunikatów marketingowych), mogą Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Takie wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę, klikając opcję wycofania w odpowiedniej wiadomości lub kontaktując się ze swoją osobą prowadzącą (w przypadku obecnych klientów). 
  2. Dostęp. Jeśli jest to przewidziane obowiązującymi przepisami o ochronie danych, przysługuje Państwu prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, mają Państwo prawo zażądać dostępu do tych danych. Informacje o dostępie obejmują między innymi cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, źródło danych osobowych oraz odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Nie jest to jednak prawo bezwzględne, a interesy innych osób mogą ograniczać Państwo prawo do dostępu. Może Państwu również przysługiwać prawo do uzyskania nieodpłatnej kopii przetwarzanych danych osobowych.
  3. Korekta. Jeśli jest to przewidziane obowiązującymi przepisami o ochronie danych, przysługuje Państwu prawo do wyegzekwowania od nas sprostowania dotyczących Państwa niedokładnych danych osobowych. W zależności od celów przetwarzania może Państwu przysługiwać prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  4. Usunięcie. Jeśli jest to przewidziane obowiązującymi przepisami o ochronie danych, mają też Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, w której to sytuacji my będziemy zobowiązani do usunięcia takich danych, z wyjątkiem sytuacji, w których przechowywanie jest wymagane na mocy umowy, w kontekście sporu prawnego lub innego wymogu prawnego dotyczącego przechowywania lub w inny sposób dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa.
  5. Ograniczenie. Jeżeli jest to przewidziane obowiązującymi przepisami o ochronie danych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (na przykład w przypadku, gdzie dokładność danych osobowych jest kwestionowana). W takim przypadku odpowiednie dane osobowe zostaną oznaczone i mogą być przez nas przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w określonych celach. 
  6. Przenośność. Jeżeli jest to przewidziane obowiązującymi przepisami o ochronie danych, mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz mają Państwo prawo do przekazania tych danych osobowych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i opiera się na zgodzie lub umowie.   
  1. Sprzeciw. Jeżeli jest to przewidziane obowiązującymi przepisami o ochronie danych i w pewnych okolicznościach, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, a my jesteśmy zobowiązani do zaprzestania ich przetwarzania. Takie prawo do sprzeciwu ma zastosowanie w szczególności w przypadku gromadzenia i przetwarzania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego. Jeśli przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu i skorzystają Państwo z tego prawa, Państwa dane nie będą już przez nas przetwarzane w takich celach, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to wymagane przez prawo, gdy wykażemy ważne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów lub podstawowych praw i wolności, lub w celu ustanowienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. 

Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Informacji.  Po otrzymaniu z Państwa strony wniosku i w ramach jego rozpatrywania możemy Państwa poprosić o podanie informacji wystarczających do potwierdzenia Państwa tożsamości. W przypadku chęci skorzystania z usług przedstawiciela możemy poprosić o dowód, że dana osoba uzyskała Państwa pełnomocnictwo bądź inne pisemne upoważnienie do składania wniosków o skorzystanie z praw w Państwa imieniu.

Ponadto, w zakresie, w jakim ma zastosowanie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej, mają Państwo również prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych w odpowiednim państwie członkowskim (np. w miejscu zamieszkania, pracy lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia RODO).

 1. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia Państwu zleconych usług i dostarczania zamówionych produktów. Po zakończeniu stosunku umownego z nami i/lub usunięciu swojego konta usuniemy Państwa dane osobowe z naszych systemów i dokumentacji i/lub podejmiemy kroki w celu ich odpowiedniej anonimizacji, aby nie można było na ich podstawie Państwa zidentyfikować (chyba że potrzebujemy takich danych lub mamy prawo do przechowywania Państwa danych w celu spełnienia zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, którym podlega LKQ – np. w celach podatkowych – lub w celu spełnienia naszych uzasadnionych interesów).

 1. DODATKOWE INFORMACJE
  1. Dzieci.  Usługi są przeznaczone dla użytkowników w wieku powyżej 18 lat i nie są skierowane do dzieci poniżej 13. roku życia.  Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia. Jeśli dowiedzą się Państwo, że dziecko przekazało nam dane osobowe bez zgody rodziców, prosimy o kontakt za pomocą danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Informacji, a podejmiemy kroki w celu usunięcia informacji i zamknięcia konta danej osoby niepełnoletniej.
  2. Aktualizacje niniejszej Informacji. Od czasu do czasu będziemy aktualizować niniejszą Informację według własnego uznania.  Za każdym razem, gdy wprowadzimy zmiany do niniejszej Informacji, zmienimy „Datę ostatniej aktualizacji” wyszczególnioną w górnej części niniejszej Informacji, aby powiadomić Państwa o zmianach.  Zalecamy okresowe sprawdzanie Usług w celu bycia na bieżąco ze wszelkimi zmianami w niniejszej Informacji lub innych naszych politykach.  Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na jakąkolwiek aktualizację, proszę nie korzystać z Usług; dalsze uzyskiwanie dostępu do Usług lub korzystanie z nich po wejściu w życie zmiany niniejszej Informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na zmienioną Informację i akceptują ją z dniem „Daty ostatniej aktualizacji”.
 2. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W przypadku pytań, wątpliwości lub skarg dotyczących istniejącego konta prosimy o kontakt za pomocą funkcji „Kontakt” w ramach Usług. 

W przypadku pytań, wątpliwości lub skarg dotyczących naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności prosimy o kontakt z naszym Biurem ds. ochrony prywatności pod adresem:

Privacy@LKQCORP.com

lub

LKQ Corporation

5846 Crossings Blvd.

Antioch, TN 37013

Do wiadomości: Dyrektor ds. ochrony prywatności

 

W Niemczech można skontaktować się z naszym niemieckim inspektorem ochrony danych pod adresem:

datenschutz@stahlgruber.de

lub

LKQ German Holdings GmbH

na adres: Datenschutz

Gruber Str. 65

85586 Poing

 

Aby znaleźć najbliższy oddział LKQ, prosimy skorzystać z Wyszukiwarki placówek LKQ pod adresem https://www.lkqcorp.com/location-finder/.

Z uwagi na to, że część z plików cookies dostarczana jest przez Google, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami ich stosowania dostępnymi na stronie internetowej Google. https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl 

 1. Możliwość określenia warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania 

Warunki przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików cookies możliwe są do określenia za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Państwa urządzeniu. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

 1. Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 2. Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek
 3. Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 4. Safari https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
 5. Internet Explorer https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement 


Newsletter: